"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Podstawowe informacje na temat dofinanso…

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZAKŁADANEGO DO REALIZACJI PROJEKTU -koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych, -operacja jest realizowana w nie więcej niż dwóch etapach

Czytaj więcej

Ważne! Dotyczy Portalu ofertowego udostę…

Szanowni Państwo, poniżej informacje ARiMR nt wyboru ofert w trybie konkurencyjnym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych po 18 stycznia 2017r.

Czytaj więcej

Nabór wniosków w ARiMR na podjęcie pozar…

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach Poddziałania 6.2...

Czytaj więcej

UWAGA - narzędzia pomocnicze do wypełnie…

Informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (Biznesplan - tabele finansowe - plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu.

Czytaj więcej

Szkolenia dotyczące przedsięwzięć: Rozwó…

W związku z planowanymi na marzec 2017 r. przez LGD „Żywiecki Raj” naborami wniosków zapraszamy Państwa na szkolenia dotyczące przedsięwzięć: Rozwój działalności gospodarczej i Atrakcyjna przestrzeń publiczna.

Czytaj więcej

Szanowni wnioskodawcy, informujemy, iż w najbliższym czasie LGD "Żywiecki Raj" planuje ogłosić 3 nabory wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcia: 

 

Podejmowanie działalności gospodarczej, forma: PREMIA 70 000 zł. Szczegółowe informacje tutaj.

Rozwój działalności gospodarczej, forma: REFUNDACJA kosztów kwalifikowalnych do 70% nie więcej niż 300 000 zł, szczegóły tutaj.

Atrakcyjna przestrzeń publiczna - na operacje w zakresie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, więcej informacji tutaj.

 


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

22-02-2017

Podstawowe informacje na temat dofinanso…

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZAKŁADANEGO DO REALIZACJI PROJEKTU -koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych, -operacja jest realizowana w nie więcej niż dwóch etapach

Czytaj więcej

21-02-2017

Ważne! Dotyczy Portalu ofertowego udostę…

Szanowni Państwo, poniżej informacje ARiMR nt wyboru ofert w trybie konkurencyjnym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych po 18 stycznia 2017r.

Czytaj więcej

20-02-2017

Nabór wniosków w ARiMR na podjęcie pozar…

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach Poddziałania 6.2...

Czytaj więcej

16-02-2017

UWAGA - narzędzia pomocnicze do wypełnie…

Informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (Biznesplan - tabele finansowe - plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu.

Czytaj więcej

15-02-2017

Szkolenia dotyczące przedsięwzięć: Rozwó…

W związku z planowanymi na marzec 2017 r. przez LGD „Żywiecki Raj” naborami wniosków zapraszamy Państwa na szkolenia dotyczące przedsięwzięć: Rozwój działalności gospodarczej i Atrakcyjna przestrzeń publiczna.

Czytaj więcej

14-02-2017

Planowane terminy naboru wniosków

  W marcu 2017r. LGD „Żywiecki Raj” planuje kolejne nabory wniosków na Rozwijanie działalności gospodarczej, Budowę lub przebudowę niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej (przedsięwzięcie Atrakcyjna przestrzeń publiczna).  

Czytaj więcej

13-02-2017

Numer identyfikacyjny ARiMR

Wszyscy potencjalnym beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany...

Czytaj więcej

13-02-2017

Uwaga !!!!! Wzory wniosków i biznesplanu

W ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czytaj więcej
Wszystkie aktualności
KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich Beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety monitorującej.

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji