"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Prośba o wypełnienie ankiety

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" zaprasza do wypełnienia ankiety, której celem jest uzyskanie informacji zwrotnej nt. kampanii informacyjnych dotyczących planowanych i zrealizowanych efektów LSR. Zgodnie z realizacją Planu...

Czytaj więcej

Granty na działania związane z kulturą

Jak zdobyć granty na działania związane z kulturą na Żywiecczyźnie? Przyjdź i się dowiedz! 19 grudnia 2017 r. godz. 16:00, Zamek w Łodygowicach, sala kominkowa Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu rozliczania wniosków…

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza beneficjentów poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej oraz Atrakcyjna przestrzeń...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących z…

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach dotyczących Lokalnych kryteriów wyboru oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

W związku ze zmianami w dokumentach prawnych dotyczących PROW, w tym Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 roku, wprowadzeniem Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra...

Czytaj więcej

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" zaprasza do wypełnienia ankiety, której celem jest uzyskanie informacji zwrotnej nt. kampanii informacyjnych dotyczących planowanych i zrealizowanych efektów LSR.

Zgodnie z realizacją Planu komunikacji na rok 2017 prosimy o wypełnienie ankiety. W razie pytań, pracownicy Biura LGD "Żywiecki Raj" chętnie pomogą.

Ankieta znajduje się tutaj.

Jak zdobyć granty na działania związane z kulturą na Żywiecczyźnie?

Przyjdź i się dowiedz! 19 grudnia 2017 r. godz. 16:00, Zamek w Łodygowicach, sala kominkowa

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza podmioty działające na obszarze LGD na spotkanie informacyjne w sprawie planowanego do realizacji projektu grantowego Kultura gór ”Żywieckiego Raju”.

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza beneficjentów poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej oraz Atrakcyjna przestrzeń publiczna na bezpłatne szkolenie z zakresu rozliczania wniosków i zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców.

Szkolenie rozpocznie się 15 grudnia br. o godz. 09:00 w Sali Kominkowej Zamku w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6.

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach dotyczących Lokalnych kryteriów wyboru oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady dla propozycji zmian/uszczegółowienia Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej oraz lokalnych kryteriów dla grantów poddajemy pod konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru LGD propozycje zmiany kryteriów wyboru.

W związku ze zmianami w dokumentach prawnych dotyczących PROW, w tym Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 roku, wprowadzeniem Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 a także zmianami w lokalnych kryteriach wyboru i wnioskowaniem o zwiększenie środków na realizację projektów współpracy konieczna jest aktualizacja LSR LGD „Żywiecki Raj”. Aktualizacja dotyczy w szczególności: rozdziału 5. Cele i wskaźniki, rozdziału 6.3 innowacyjność w lokalnych kryteriach wyboru, rozdział 8. Budżet LSR, rozdziału 11. Monitoring i ewaluacja oraz zweryfikowano zapisy w rozdziale 6.5 dotyczące intensywności pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2017r. , poz.1588).

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 – aktualizacja - POBIERZ

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 13.11.2017 r. do godz. 10.00

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 października 2017 r. tj. piątek o godz. 16.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”.

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków:

Termin: 27 paździenika 2017 r. (tj. piątek)

I termin: godz. 15.00,

II termin: godz. 15.15.

Miejsce: sala Kominkowa – Zamek w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

Wzór - Upoważnienie do udziału i głosowania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj" - POBIERZ

Zawiadomienie - Walne Zebranie Członków w dniu 27.10.2017 r.

 

 

Relacja ze Szkolenia dla Beneficjentów na temat rozliczenia wniosku i zasady konkurencyjności

Zapraszamy na szkolenie Beneficjentów przystępujących do realizacji projektów w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji