"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Relacja ze szkolenia dla wnioskodawców P…

Za nami szkolenie dla wnioskodawców w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.  

Czytaj więcej

Zaktualizowana Broszura informacyjna dot…

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z zaktualizowaną broszurą wydaną przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” dotycząca wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków w dniu 24.03.201…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków: Termin: 24 marca 2017 r. (tj. piątek) I termin: godz. 13.00, II termin: godz. 13.15. Miejsce: sala Kominkowa – Zamek w...

Czytaj więcej

Szkolenie dotyczące przedsięwzięcia: Pod…

W związku z planowanymi na kwiecień 2017 r. przez LGD „Żywiecki Raj” naborami wniosków zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej

Czytaj więcej

Uwaga !!!!! Wzory wniosków i biznesplanu

W ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czytaj więcej

Za nami szkolenie dla wnioskodawców w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.

 

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z zaktualizowaną broszurą wydaną przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” dotycząca wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków:

Termin: 24 marca 2017 r. (tj. piątek)

I termin: godz. 13.00,

II termin: godz. 13.15.

Miejsce: sala Kominkowa – Zamek w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

Wzór - Upoważnienie do udziału i głosowania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj" - POBIERZ

Zawiadomienie - Walne Zebranie Członków w dniu 24.03.2017 r.

 ZAWIADOMIENIE WZC 24 03 2017

 

W związku z planowanymi na kwiecień 2017 r. przez LGD „Żywiecki Raj” naborami wniosków zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej

W ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Za nami pierwsze szkolenie dla wnioskodawców.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZAKŁADANEGO DO REALIZACJI PROJEKTU

-koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

-operacja jest realizowana w nie więcej niż dwóch etapach

Szanowni Państwo, poniżej informacje ARiMR nt wyboru ofert w trybie konkurencyjnym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych po 18 stycznia 2017r.

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach Poddziałania 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (Biznesplan - tabele finansowe - plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich Beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety monitorującej.

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji