"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

W związku z niewykorzystanymi środkami w ramach przedsięwzięcia Rozwijanie działalności gospodarczej, Podejmowanie działalności gospodarczej, „wykorzystania różnicy kursowej”, tj. możliwości przeprowadzenia w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zmian, które pozwolą wykorzystać dla Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”  sumę środków wynikającą z różnicy kursowej a także z uzyskania przez LGD „Żywiecki Raj” dodatkowych środków w kwocie 1 330 000 zł konieczna jest aktualizacja LSR LGD „Żywiecki Raj”. Dodatkowe środki uwzględniono  w bieżącym budżecie LSR z przeznaczeniem na jedno przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej.

Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi w związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną dodatkowo przygotowało projekt aneksu do umowy ramowej, który umożliwi do końca 2020 r. dokonanie jednorazowej zmiany w LSR wraz z możliwością przeniesienia nie więcej niż 15% wartości środków zaplanowanych do realizacji od początku realizacji LSR do 2021 roku (tj. sumy, od której wyliczany będzie drugi kamień milowy) na okres późniejszy po 2021 roku.

W związku z powyższym po analizie bieżącego stanu wdrażania LSR i sytuacji związanej z COVID-19, Zarząd Stowarzyszenia zaproponował zmiany w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w Planie działania - dokonano przesunięć środków z II kamienia milowego z przedsięwzięć 1.1.6 Aktywizacja i integracja społeczna z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 2.2.4 Wydarzenia propagujące zdrowy i aktywny tryb życia dotyczących Projektów grantowych i jednej operacji własnej 1.2.2 Inkubator przedsiębiorczości lokalnej, na III kamień milowy na lata 2022-2023.

Adekwatnie do wprowadzonych zmian w Planie działania, zweryfikowano rozdział 5. Cele i wskaźniki - matryca logiczna diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT, celów i wskaźników LSR oraz PROW 2014-2020, gdzie w rubrykach celów ogólnych i szczegółowych a także przedsięwzięć przeliczono procentowy udział środków budżetu LSR ich dotyczących oraz Załącznik nr 3. Plan Działania, gdzie dokonano przesunięć i przeliczeń środków ze złotówek na euro.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 – aktualizacja - POBIERZ

Zapraszamy do zapoznania się z zaproponowanymi zmianami. Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 02.06.2020 r. do godz. 12.00.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji