"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i...

Czytaj więcej

Informacje dla Wnioskodawców - nabór 1/2…

Informacje dla Wnioskodawców planujących złożenie wniosku w ramach naboru nr 1/2021 na przedsięwzięcie ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i naboru nr  2/2021 na przedsięwzięcie PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021 - PODEJMO…

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” ogłasza nabór wniosków nr 2/2021 na przedsięwzięcie PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.  

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021 - ROZWÓJ …

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” ogłasza nabór wniosków nr 1/2021 na przedsięwzięcie ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.  

Czytaj więcej

Wnioski - wymagane dokumenty w ramach naboru nr 1/2021 na przedsięwzięcie ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i naboru nr  2/2021 na przedsięwzięcie PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ prosimy przygotować wg poniższej instrukcji (usprawni to składanie wniosku):

- dokumenty aplikacyjne: 2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (obydwa zostają w biurze). Do wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD/pendrive na których należy zapisać wniosek, biznesplan, narzędzie pomocnicze - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 do BP,

 

- do wniosku należy załączyć dodatkowe dokumenty: oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, zał. nr 3 i 4 udostępniony pod ogłoszeniem o naborze tj. uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru oraz oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersja elektroniczną,

 

- wykonane kserokopie dokumentów składanych jako załączniki: w celu potwierdzenia za zgodność oryginałów przez pracowników biura konieczne jest okazanie oryginałów tych dokumentów,

 

- dokumenty aplikacyjne wraz z załącznikami należy umieścić w skoroszycie papierowym/plastikowym (nie umieszczać poszczególnych dokumentów w koszulkach).

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji