"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. lokalnych kry…

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady dla propozycji zmian/uszczegółowienia Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej, Atrakcyjna przestrzeń publiczna poddajemy pod konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru LGD propozycje...

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do składania ofert na stanowisko: SPECJALISTA DS. ANIMACJI PROJEKTÓW

Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków w dniu 29.07.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków: Termin: 29 lipca 2021 r. (tj. czwartek), I termin: godz. 13.00, II termin: godz. 13.15, Miejsce: Sala Góralska w Dworku Góralskim...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2011 r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj" w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

Wnioski - wymagane dokumenty w ramach naboru nr 1/2021 na przedsięwzięcie ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i naboru nr  2/2021 na przedsięwzięcie PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ prosimy przygotować wg poniższej instrukcji (usprawni to składanie wniosku):

- dokumenty aplikacyjne: 2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (obydwa zostają w biurze). Do wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD/pendrive na których należy zapisać wniosek, biznesplan, narzędzie pomocnicze - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 do BP,

 

- do wniosku należy załączyć dodatkowe dokumenty: oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, zał. nr 3 i 4 udostępniony pod ogłoszeniem o naborze tj. uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru oraz oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersja elektroniczną,

 

- wykonane kserokopie dokumentów składanych jako załączniki: w celu potwierdzenia za zgodność oryginałów przez pracowników biura konieczne jest okazanie oryginałów tych dokumentów,

 

- dokumenty aplikacyjne wraz z załącznikami należy umieścić w skoroszycie papierowym/plastikowym (nie umieszczać poszczególnych dokumentów w koszulkach).

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji