"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - dot…

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ogłosiło konkurs, którego celem jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej, gastronomicznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności.

Read more

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 28 stycznia 2021 r. do 11 lutego 2021 r. tj. nabór nr 2/2021 w zakresie...

Read more

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 28 stycznia 2021 r. do 11 lutego 2021 r. tj. nabór nr 1/2021 w zakresie...

Read more

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 26…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 marca 2020 r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”. Podczas posiedzenia zostanie dokonana ocena wniosków, które wpłynęły w...

Read more

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i...

Read more

Wnioski - wymagane dokumenty w ramach naboru nr 1/2021 na przedsięwzięcie ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i naboru nr  2/2021 na przedsięwzięcie PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ prosimy przygotować wg poniższej instrukcji (usprawni to składanie wniosku):

- dokumenty aplikacyjne: 2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (obydwa zostają w biurze). Do wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD/pendrive na których należy zapisać wniosek, biznesplan, narzędzie pomocnicze - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 do BP,

 

- do wniosku należy załączyć dodatkowe dokumenty: oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, zał. nr 3 i 4 udostępniony pod ogłoszeniem o naborze tj. uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru oraz oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersja elektroniczną,

 

- wykonane kserokopie dokumentów składanych jako załączniki: w celu potwierdzenia za zgodność oryginałów przez pracowników biura konieczne jest okazanie oryginałów tych dokumentów,

 

- dokumenty aplikacyjne wraz z załącznikami należy umieścić w skoroszycie papierowym/plastikowym (nie umieszczać poszczególnych dokumentów w koszulkach).

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more