"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Przypomnienie - Zaproszenie na konferenc…

Przypomnienie - Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt Marka turystyczna Żywiecki Raj

Czytaj więcej

Nowe otwarcie Żywieckiego Raju – stawiam…

  Nowe otwarcie Żywieckiego Raju – stawiamy na turystykę!

Czytaj więcej

Wizyta studyjna do Krakowa pn. „Dobre pr…

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na bezpłatną wizytę studyjną do Krakowa pn. „Dobre praktyki FIRMY-IDEI”, przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie...

Czytaj więcej

Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w r…

W dniu 19 lutego 2019 roku w sali kominkowej w Zamku w Łodygowicach przeprowadzony został warsztat refleksyjny, na temat realizacji LSR i działań LGD w 2018 roku.

Czytaj więcej

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i...

Czytaj więcej

Szanowni Państwo - w związku z udziałem Stowarzyszenia - LGD "Żywiecki Raj" w projekcie "Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura", zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY na temat świadomości i zainteresowania tematem zielonej infrastruktury. Projekt LIFE16 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFEoraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Główny cel projektu: wspieranie współpracy samorządów szczebla gminnego i Lokalnych Grup Działania, oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w działania na rzecz rozpoznania, zachowania i odtwarzania zielonej infrastruktury na terenach wiejskich.

Cele szczegółowe projektu:

wspieranie współpracy JST, LGD i społeczności lokalnych na rzecz zarządzania przestrzenią i kształtowania zielonej infrastruktury na siedliskowych obszarach Natura 2000 w polskiej części Karpat.

Upowszechnianie wiedzy na temat roli i znaczenia zielonej infrastruktury oraz łączności ekologicznej dla ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju lokalnego, zależnego m.in. od dostępu do usług ekosystemowych.

Promowanie zastosowania zasobów danych przestrzennych oraz narzędzi geoinformacyjnych w zarządzaniu przestrzenią na obszarach cennych przyrodniczo.

Upowszechnianie dobrych praktyk partycypacyjnego zarządzania przestrzenią na obszarach Natura 2000 w skali międzynarodowej wśród pozostałych państw regionu karpackiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu www.zielonainfrastruktura.karpatylacza

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji