"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Ważna informacja dla Beneficjentów otrzy…

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zobowiązań Beneficjentów, Minister Rolnictwa u Rozwoju Wsi wystosował pismo z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Czytaj więcej

Informacja dla Beneficjentów PROW

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW informuje, iż w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, beneficjenci poddziałania 19.2 mają możliwość zastosować przepis §...

Czytaj więcej

KORONAWIRUS - funkcjonowanie biura LGD …

Szanowni Państwo‼ W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2 oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw...

Czytaj więcej

W posiedzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób – członków Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”. Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczył Pan Janusz Michałek. Po sprawdzeniu obecności i kworum, wyborze Przewodniczącego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania oraz przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad przystąpiono do odczytania Uchwał a następnie głosowania.

 

 

 

 

Podjęto Uchwały w sprawach:

-zatwierdzenia sprawozdania z dotychczasowej działalności Rady za rok 2018,

-zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018,

-zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,

-uzupełnienia składu Rady LGD o przedstawiciela z Gminy Koszarawa,

-zmian wysokości składek,

-zmian w statucie związanych z wprowadzeniem działalności odpłatnej w sprawie statucie Stowarzyszenia,

-przyjęcia rezygnacji członka Rady LGD.

 

Podczas posiedzenia zgodnie z wynikiem przeprowadzonych wyborów do Rady powołano Panią Małgorzatę Wawrzyniak-Kępka, reprezentującą sektor publiczny z Gminy Koszarawa. Obecnie Rada Stowarzyszenia liczy 19 członków. Ponadto w trakcie Walnego Zebrania Członków przedstawiono działania Stowarzyszenia oraz dokonano podsumowania naborów 2018 roku.

Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia za udział w zebraniu, a nowo wybranej Członkini Rady składamy gratulacje.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji