"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Walne Zebranie Członków w dniu 29.07.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków: Termin: 29 lipca 2021 r. (tj. czwartek), I termin: godz. 13.00, II termin: godz. 13.15, Miejsce: Sala Góralska w Dworku Góralskim...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2011 r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj" w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – au…

Informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2021 r. tj. piątek o godz. 13.00 w formule online na platformie Microsoft Teams, odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” dotyczące weryfikacji wyników...

Czytaj więcej

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - dot…

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ogłosiło konkurs, którego celem jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej, gastronomicznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności.

Czytaj więcej

Interpretacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Urzędu Marszałkowskiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Dostęp do najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi i interpretacji w ramach PROW na lata 2014-2020, publikowanych przez Urząd marszałkowski Województwa Śląskiego, znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

 

http://prow.slaskie.pl//faq#strona_arimr_zakladka_faq_najczesciej_zadawane_pytania_oraz_odpowiedzi

 

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Liczymy, że załączone dokumenty wyjaśnią część z Państwa wątpliwości.

 

Interpretacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

Wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 02.06.2017 ws ubiegania się o dofinanswoanie KGW
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 30.05.2017 ws zastawu rejestrowego w działaniu 19.2
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 30.05.2017 ws podejmowania działalności gospodarczej w działaniu 19.2
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 26.05.2017 ws pozyskiwania środków przez JST
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 26.05.2017 ws możliwości łączenia źródeł finansowania
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 28.04.2017 ws kodów PKD
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 25.04.2017 ws otrzymania pomocy w działaniu 19.2
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 20.04.2017 ws obliczania poziomu sprzedaży produktów/usług/towarów w BP  Pobierz PDF 
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 7.04.2017 ws zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis  Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 7.04.2017 ws etatów pracy, ich wyliczanie i utrzymanie Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 20.04.2017 ws sposobu obliczania poziomu sprzedaży, usług, towarów w BP                                                                                                                                            Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 22.03.2017 nt sprzedaży półproduktów i kosztów kwalifikowalnych Pobierz PDF
Wyjasnienia ARiMR z dnia 14.03.2017 dotyczące numeru ewidencyjnego Pobierz PDF 
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 20.03.2017 ws interpretacji kryteriów dostępu do poddziałania 19.2 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 15.03.2017 dotyczące powierzenia grantu  Pobierz PDF         
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 02.03.2017 dotyczące poziomu dofinansowania operacji                                           Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 28.02.2017 na temat kwalifikowalności podatku vat Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 27.02.2017 odnośnie wypełniania sekcji dotyczącej wskaźników obowiązkowych Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 22.02.2017dotyczące czasu wykonywania działalności przez wspólników spółki       
Pobierz PDF 
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 22.02.2017 wyjaśniające czy w ramach konkursu Rozwój firm może wystartować spółka z o.o. istniejąca od 2016roku Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 21.02.2017 nt możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej przez udziałowca spółki z o.o. Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 20.02.2017 dotyczące sposobu postępowania przy ocenie protestów wnioskodawców Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 20.02.2017 ws prac wchodzących w zakres prac Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 10.02.2017 ws informacji monitorującej dotyczącej ilości zatrudnionych pracowników Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 10.02.2017 o konieczności posiadania numeru ARiMR przez grantobiorców Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 8.02.2017 ws udostępniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 5.02.2017 ws kodów PKD Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 5.01.2017 ws stosowania logotypów                                                                                                      Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 02.02.2017 ws wątpliwości nt kosztów kwalifikowalnych, wkładu własnego, wkładu rzeczowego, spółki cywilnej, osoby współpracującej,
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 17.01.2017 ws wątpliwości w wypełnianiu części 9.3 BP "Zaktualizowana wartość netto"
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 17.01.2017 ws wątpliwości wyliczania NPV                                                                                          
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 10.01.2017 ws protestu wnioskodawcy od negatywnej oceny zgodności z LSR
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 27.12.2016 r. ws wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 tworzenie punktów edukacyjnych dla dzieci oraz osób podwójnie opodatkowanych (ZUS oraz KRUS)
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 22.12.2016 r. ws wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 dotyczące kosztów kwalifikowalnych (koszty bieżące)
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 16.12.2016 r. ws wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 odnośnie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości na której ma być realizowana operacja oraz o wysokości pomocy dla JSFP
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 15.12.2016 r. ws wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (szkoła nauki jazdy) oraz  budowy placu zabaw, boiska sportowego i wyposażenia istniejącej juz świetlicy
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 15.12.2016 r. w zakresie zasad ustalania wysokości kwoty pomocy w poddziałaniu 19.2, w przypadku ubiegania się o wsparcie przez JSFP Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 13.12.2016 r. w zakresie poddziałania 19.2, w przypadku ubiegania się o wsparcie przez Stowarzyszenie
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 09.12.2016 r. ws wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (utworzenie autokomisu, transport osób)
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 09.12.2016 r. dotyczące kosztów kwalifikowalnych, wydatkowaniu przyznanych środków oraz o różnicach cenowych rzeczy zakupionych deklarowanych w BP i na etapie realizacji projektu
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 09.12.2016 r. dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji budowlanej planowanej do realizacji w związku ze świadczeniem usług turystycznych Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 09.12.2016 r. ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 08.12.2016 r. ws. interpretacji zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście poddziałania 19.2 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 08.12.2016 r. ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 08.12.2016 r. ws. pomocy de minimis Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 08.12.2016 r. - doprecyzowanie odpowiedzi ARiMR z dnia 21.09.2016 r. Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 24.11.2016 r. w zakresie poddziałania 19.2. Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 24.11.2016 r. dotyczące kodów PKD - gospodarka magazynowa Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 24.11.2016 r. dotyczące kodów PKD - rozwijanie działalności gospodarczej Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 23.11.2016 r. dotyczące podjęcia działalności gospodarczej w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 10.11.2016 r. ws. JSFP będacych grantobiorcami Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 07.11.2016 r. ws. metody "zaprojektuj-wybuduj" Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 04.11.2016 r. ws. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 - strona internetowa Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 03.11.2016 r. ws. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 - warsztat samochodowy Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 19.10.2016 r. dotyczące przyznawania pomocy JSFP Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 19.10.2016 r. dotyczące EFEKTU DEADWEIGHT oraz podejmowania działalności gospodarczej - budowa hali na wynajem Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 18.10.2016 r. dotyczące zakładania działalności - budowa stajni Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 06.10.2016 r. dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 06.10.2016 r. dotyczące rozwijania działalności gospodarczej Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 05.10.2016 r. ws. postanowień zawartych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 05.10.2016 r. dotyczące przyznawania pomocy JSFP  Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 05.10.2016 r. dotyczące przyznawania pomocy dla małych przedsiębiorstw  Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 29.09.2016 r. w zakresie poddziałania 19.2. dotyczące zatrudniania osób współpracujących
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 29.09.2016 r. dotyczące kosztów kwalifikowalnych środków transportu Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 21.09.2016 r. dotyczące m.in. kosztów planowanych do poniesienia w ramach premii Pobierz PDF

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 13.09.2016 r. dotyczące kosztów kwalifikowalnych środków transportu

Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 23.11.2016 r. dotyczące podjęcia działalności gospodarczej w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza Pobierz PDF

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji