"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konferencja „Pasterstwo jako źródło kult…

W dniu 26 listopada 2019 r. górale beskidzcy opanowali gmach Sejmu Śląskiego, a to wszystko w ramach konferencji „Pasterstwo jako źródło kultury górali beskidzkich” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej

Publikacja pn. "Żywiecczyzna Miodow…

Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności dzięki grantowi pozyskanemu z LGD "Żywiecki Raj" wydało pierwszy na skalę powiatu żywieckiego informator o Miodach z Ziemi Żywieckich wpisanych na Listę...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących z…

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach dotyczących Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Granty - spotkanie informacyjne - 24 wrz…

Nowe granty, nowe możliwosci! Spotaknie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem grantów w ramach ogłoszonych Projektów grantowych!

Czytaj więcej

W dniu 28 maja 2019 r. podpisano umowy w ramach projektów grantowych Dialog międzypokoleniowy na kwotę 299 599 zł i Turystyka dziedzictwa "Żywieckiego Raju" na łączną kwotę pomocy 99 931 zł.

IMG 1252

Wnioski o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Dialog międzypokoleniowy składane były przez grantobiorców do LGD w ramach naboru o powierzenie grantu nr 4/2018/G Dialog międzypokoleniowy w okresie od 22 października 2018 roku do 6 listopada 2018 roku. Przedsięwzięcie nr. 1.1.5 Dialog międzypokoleniowy, odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588) - wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; limit dostępnych środków 300 000 zł wskazany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło łącznie 16 wniosków o powierzenie grantu, z czego do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków zostało wybranych 14 zadań.

Wnioski o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Turystyka dziedzictwa "Żywieckiego Raju" składane były do LGD w ramach naboru o powierzenie grantu nr 5/2018/G Turystyka dziedzictwa "Żywieckiego Raju" trwającego od 22 października 2018 do 6 listopada 2018 roku. Przedsięwzięcie nr 2.1.4 Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju”, odnoszącego się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588) - promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; limit dostępnych środków 100 000 zł wskazany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Wpłynęło łącznie 7 wniosków o powierzenie grantu, z czego do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków zostało wybranych 5 zadań.

Projekt grantowy Dialog międzypokoleniowy i projekt grantowy Turystyka dziedzictwa "Żywieckiego Raju" realizowane są w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji