"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i...

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj", 17 stycznia 2020 r. tj. piątek o godz. 13.00.

Czytaj więcej

Żywiecki Raj w Programie TVP3 Katowice: …

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia odcinka nr 14 programu "Wieś odNOWA", który to został przygotowany przez Telewizję Polską na terenie działania LGD "Żywiecki Raj".

Czytaj więcej

Konferencja „Pasterstwo jako źródło kult…

W dniu 26 listopada 2019 r. górale beskidzcy opanowali gmach Sejmu Śląskiego, a to wszystko w ramach konferencji „Pasterstwo jako źródło kultury górali beskidzkich” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej

 W dniu 19 grudnia 2019 r. podpisano umowy w ramach projektu grantowegonr 1/2019/G Inkubator inicjatyw lokalnych na kwotę 235 316 zł.

Wnioski o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Inkubator inicjatyw lokalnych składane były przez grantobiorców do LGD w ramach naboru o powierzenie grantu 1/2019/G w okresie od 28 maja 2019 roku do 11 czerwca 2019 roku. Przedsięwzięcie nr. 1.1.4 Inkubator inicjatyw lokalnych odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 5) i/lub 6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588) - zachowania dziedzictwa lokalnego i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło łącznie 11 wniosków o powierzenie grantu, z czego do dofinansowania zostało wybranych 10 zadań. Realizacja zdań rozpocznie się już od stycznia 2020 roku. A w ramach 10 zadań nasi Grantobiorcy: utworzą siedzibę Towarzystwa Miłośnków Gilowic w Ośrodku Zdrowia w Gilowicach, zakupią kilkinaście mundurów i 2 instrumenty dla Orkiestry OSP Gilowice z okazji 110-lecia Orkiestry, doposażą w stroje regionale KGW w Tawrdorzeczce a także Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne "Roztoka", wyremontują izbę tradycji regionalnej i świetlicę dla KGW w Kamesznicy, doposażą kuchnię Domu Ludowego w Trzebini, przeprowadzą konkurs kolęd i pastorałek, warsztaty śpiewu i tańca oraz zakupią stroje dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "GILOWIANKA", doposażą w niezbędny sprzęt Fundację Satelitarną Polarisiu do promocji i zachowania dziedzictwa lokalnego, a Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku przeprowadzi cykl warsztatów w tematyce historii i walorów turystycznych „małej ojczyzny” - Żywiecczyzny, warsztatów bibułkarskich.

 

Projekt grantowy Inkubator inicjatyw lokalnych realizowany jest w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji