"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Już w ten weekend Dni Powiatu Żywieckieg…

Dni Powiatu Żywieckiego odbędą się już w najbliższą sobotę 17 sierpnia 2019 r. "Żywiecki Raj" również tam będzie!

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj", 23 lipca 2019 r. tj. wtorek o godz. 14.00, dotyczące wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru: Inkubator inicjatyw lokalnych nr 1/2019/G.

Czytaj więcej

"Żywiecki Raj" na Pikniku Para…

9 czerwca 2019 r. - w słoneczne niedzielne popłudnie "Żywiecki Raj" promował swoje działania na V Pikniku Parafialnym organizowanym przez Parafie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim. 100 osób...

Czytaj więcej

Relacja z wydarzeń realizowanych z …

To był intensywny weekend dla "Żywieckiego Raju"! W ramach swojego stoiska na Pikniku z okazji Dnia Dziecka w Łodygowicach LGD "Żywiecki Raj" przygotowało degustacje miodów tradycyjnych Ziemi Żywieckiej, krzyżówkę z nagrodami...

Czytaj więcej

Dzień Dziecka z "Żywieckim Rajem…

Zapraszamy w dniu 2 czerwca 2019 r. na boisko LKS "Słowian" w Łodygowicach na imprezę z okazji Dnia Dziecka!

Czytaj więcej

Informujemy, iż do Biura LGD "Żywiecki Raj" wpłynęło jedno odwołanie od decyzji Rady dotyczące wniosku ZR/4/2018/G/12 pn. „Pszczela sprawa - edukacja i zabawa“, w ramach naboru trwającego w okresie od 22 października 2018 r. do 6 listopada 2018 roku tj. naboru nr 4/2018/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.5 Dialog międzypokoleniowy. Członkowie Rady dokonali weryfikacji oceny wniosku. Rada Stowarzyszenia nie znalazła podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia i podtrzymała swoje stanowisko.

Na Ostatecznej liście wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania w naborze nr 4/2018/G „Dialog międzypokoleniowy, znalazł się wniosek nr ZR/4/2018/G/15 pt. „Z pogodą za pan brat” Stowarzyszenia POLARIS - OPP. W dniu 10 grudnia 2018 roku, do Biura LGD “Żywiecki Raj” wpłynęło pismo od Stowarzyszenia – OPP POLARIS, w którym zawarta była prośba o aktualizację zestawienia rzeczowo-finansowego, wniosku nr ZR/4/2018/G/2 pt. „Niebo naszych dziadków”. Kwota grantu o jaką wnioskował Grantobiorca Stowarzyszenie – OPP POLARIS w ramach wniosku nr ZR/4/2018/G/2 pt. „Niebo naszych dziadków” uległa obniżeniu o 1 425 zł z kwoty 29 659 zł do kwoty 28 234 zł. Zaistniała sytuacja spowodowała, iż wniosek nr ZR/4/2018/G/15 pt. „Z pogodą za pan brat”, gdzie Grantobiorcą jest Stowarzyszenie – OPP POLARIS mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

 

Ostateczna lista wniosków o powierzenie grantu, wybranych do dofinansowania – nabór 4/2018/G Dialog międzypokoleniowy

Przedsięwzięcie Dialog międzypokoleniowy odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588) – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Natomiast w naborze nr 5/2018/G Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju”, nie wpłynęło żadne odwołania od decyzji Rady. 

Na Ostatecznej liście wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania w naborze nr 5/2018/G „Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju,” znalazł się wniosek ZR/5/2018/G/5 pt. „Wydanie płyty z muzyka folkową z regionu Żywiecczyzny” Stowarzyszenia Miłośników OSCYPKA. W dniu 18 grudnia 2018 roku, do Biura LGD “Żywiecki Raj” wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Miłośników OSCYPKA, dotyczące wniosku nr ZR/5/2018/G/5, pt. „Wydanie płyty z muzyka folkową z regionu Żywiecczyzny” w którym zadeklarowano zwiększenie wkładu własnego i obniżenie kwoty grantu z 25 000 zł do 24 000 zł. Grantobiorca poinformował w piśmie, że nie będzie miało to wpływu na realizację zadania.

 

 

Ostateczna lista wniosków o powierzenie grantu, wybranych do dofinansowania – nabór 5/2018/G Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju”

Przedsięwzięcie Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588) – promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” z dnia 11.01.2019 roku POBIERZ

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji