"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Ważna informacja dla Beneficjentów otrzy…

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zobowiązań Beneficjentów, Minister Rolnictwa u Rozwoju Wsi wystosował pismo z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Czytaj więcej

Informacja dla Beneficjentów PROW

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW informuje, iż w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, beneficjenci poddziałania 19.2 mają możliwość zastosować przepis §...

Czytaj więcej

KORONAWIRUS - funkcjonowanie biura LGD …

Szanowni Państwo‼ W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2 oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw...

Czytaj więcej

W dniu 28 maja 2019 r. podpisano umowy w ramach projektów grantowych Dialog międzypokoleniowy na kwotę 299 599 zł i Turystyka dziedzictwa "Żywieckiego Raju" na łączną kwotę pomocy 99 931 zł.

Wnioski o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Dialog międzypokoleniowy składane były przez grantobiorców do LGD w ramach naboru o powierzenie grantu nr 4/2018/G Dialog międzypokoleniowy w okresie od 22 października 2018 roku do 6 listopada 2018 roku. Przedsięwzięcie nr. 1.1.5 Dialog międzypokoleniowy, odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588) - wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; limit dostępnych środków 300 000 zł wskazany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło łącznie 16 wniosków o powierzenie grantu, z czego do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków zostało wybranych 14 zadań.

Wnioski o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Turystyka dziedzictwa "Żywieckiego Raju" składane były do LGD w ramach naboru o powierzenie grantu nr 5/2018/G Turystyka dziedzictwa "Żywieckiego Raju" trwającego od 22 października 2018 do 6 listopada 2018 roku. Przedsięwzięcie nr 2.1.4 Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju”, odnoszącego się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588) - promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; limit dostępnych środków 100 000 zł wskazany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Wpłynęło łącznie 7 wniosków o powierzenie grantu, z czego do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków zostało wybranych 5 zadań.

Projekt grantowy  Turystyka dziedzictwa "Żywieckiego Raju" realizowane jest w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

TURYSTYKA PLAKAT

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji