"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

W związku ze zmianami w dokumentach prawnych dotyczących PROW, w tym Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 roku, wprowadzeniem Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. lokalnych kry…

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady dla propozycji zmian/uszczegółowienia Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej oraz lokalnych kryteriów dla grantów poddajemy pod konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru...

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 października 2017 r. tj. piątek o godz. 16.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”.

Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków w dniu 27.10.201…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków: Termin: 27 paździenika 2017 r. (tj. piątek) I termin: godz. 15.00, II termin: godz. 15.15. Miejsce: sala Kominkowa – Zamek w...

Czytaj więcej

Relacja ze Szkolenia dla Beneficjentów n…

Relacja ze Szkolenia dla Beneficjentów na temat rozliczenia wniosku i zasady konkurencyjności

Czytaj więcej

Łękawica

Powierzchnia: 4200 ha

Ludność: 4484 mieszkańców

Sołectwa:  Łękawica, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki, Okrajnik, Łysina

Strona internetowa:  http://www.lekawica.com.pl/

Gmina Łękawica położona jest w pięknym masywie górskim Beskidów, u podnóża Beskidu Małego, na wysokości 400–700 m n.p.m. Można ją nazwać rajem dla myśliwych, grzybiarzy i miłośników przyrody. Gmina leży w jednym z piękniejszych regionów Polski – Beskidach. Tereny te, ze względu na górzysty charakter i spore rozdrobnienie gospodarstw, tworzą swego rodzaju mozaikę różnokolorowych pól uprawnych, łąk i pastwisk. W tę wielobarwność dosyć często wkomponowane są stare drewniane zagrody otoczone sadami. Bogactwem tej ziemi są: czyste powietrze, doskonała woda, piękne krajobrazy, różnorodność świata fauny i flory oraz atrakcyjne, nie w pełni jeszcze zagospodarowane tereny przeznaczone pod rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej. Wszystko to gwarantuje doskonały wypoczynek i ciszę w otoczeniu atrakcyjnych terenów leśnych. Amatorom wędrówek pieszych i rowerowych polecamy szlaki turystyczne, zapalonym myśliwym lasy z liczną zwierzyną, wędkarzom czyste rzeki i potoki oraz pobliskie systematycznie zarybiane Jezioro Żywieckie, a miłośnikom wspinaczek skałkowych – ciekawe naturalne tereny treningowe. Zwolennicy bezkrwawych polowań mogą uwiecznić obiektywem wspaniałe okazy jeleni czy rzadko spotykanych gatunków ptaków. W Zajeździe Pod Jeleniem (www.zajazdpodjeleniem. pl) można smacznie zjeść i wypocząć, natomiast osoby, które nie lubią schodzić ze szlaku znajdą schronienie w gospodarstwie agroturystycznym Kocierzanka (www.agrokocierz.pl) położonym na Przełęczy Kocierskiej. Wzdłuż Kocierza i Łękawicy płynie rzeka Kocierzanka, która następnie wpada do Łękawki. Wyróżnia się czystą wodą, dużą liczbą wodospadów i bogactwem ryb. Wizytówkami gminy są niewątpliwie ludzie i miejsca. Dumą kulturalną gminy są państwo Anna i Józef Hulka, którzy od ponad 50 lat promują lokalną tradycję i kulturę. We własnym domu urządzili galerię, w której zwiedzający mogą zobaczyć ich prace (rzeźby, obrazy, kunsztowne szopki, przedmioty związane z ludową obrzędowością) oraz posłuchać ciekawych opowieści o historii i zamiłowaniu do sztuki. Miejscem wypoczynku w Łękawicy jest stale rozwijane Centrum Wypoczynku i Rekreacji zlokalizowane w parku niedaleko Centrum miejscowości. Funkcjonują tutaj amfiteatr, zespół boisk sportowych (do koszykówki, siatkówki, tenisa i badmintona), krąg taneczny i biesiadny, placyki zabaw i ścieżki spacerowe.

 

Izba regionalna gm Łękawica Kopiowanie

 

Rezerwat leśny Szeroka utworzono w 1960 r. Ma powierzchnię 51,94 ha. Jest położony w pobliżu Kocierza Moszczanickiego i zajmuje południowe, wschodnie i zachodnie stoki Wielkiej Góry (879 m n.p.m.) i Wielkiego Cisownika (853 m n.p.m.) w Górach Zasolskich. W drzewostanie dominuje buk, udział jodły wynosi ok. 20%, sporadycznie występuje również jawor. W 83% rezerwat porasta las w wieku 50–240 lat, o naturalnym charakterze. Jest to rezerwat częściowy, w którym ochronie podlega fragment dolnoreglowej buczyny karpackiej z pomnikowymi okazami jodeł i buków. Świat zwierzęcy reprezentują sarna i jeleń, a także ptaki głuszec i jarząbek. Przez rezerwat biegnie niebieski szlak między przełęczą Przysłop Cisowy a Przełęczą Cisową, który prowadzi dalej na Jaworzynę przez Kościelec do Zapory w Tresnej. Na skraju rezerwatu na przełęczy Przysłop Cisowy znajduje się skrzyżowanie szlaków niebieskiego z czerwonym, który prowadzi m.in. na Żar, Kiczerę, a w drugą stronę na Kocierz, Beskid i Przełęcz Kocierską.

Łysina i zamczyska to najmniejsza, a jednocześnie najwyżej położona wieś w gminie (szczyt Ścieszków Groń ma 779 m n.p.m. i dominuje od północy nad Łękawicą i Gilowicami). Znaleźć tutaj można doskonale położone punkty widokowe, z których przy dobrej pogodzie można podziwiać szerokie panoramy Beskidów: Małego, Śląskiego i Żywieckiego. Przez wieś przechodzi zielony szlak PTTK z Gaik do Suchej Beskidzkiej – drugi co do długości w Beskidzie Małym. Na wzgórzu znajduje się wspaniały zespół skał, które nazwano „zamczyskami”, gdyż wokół nich przez całe wieki krążyły przedziwne legendy. Jedna z nich mówi, że stał tam kiedyś zamek, inna, że było tam podziemne przejście, które miało długość wielu kilometrów. Ale największą zaletą tych skał jest ich wielkość i przedziwne kształty, które zachwycają każdego zwiedzającego. Pionowe ściany skalne są wykorzystywane do celów treningowych wspinaczki skałkowej. Trafić na te okazy martwej natury najłatwiej jest, idąc zielonym szlakiem przez Ścieszków Groń. Znaleziono tu jedyną w Polsce poza Tatrami jaskinię lodową, położoną na wysokości ok. 700 m n.p.m., o długości blisko 60 m i głębokości tylko 10. Lód utrzymuje się tutaj przez cały rok.

Szosa kocierska przez gminę przebiega przepiękna pod względem widokowym droga relacji Żywiec–Andrychów przez Przełęcz Kocierską (718 m n.p.m.). Na mapie drogowej jest to droga 781. Zaczyna się w Łękawicy Górkach albo przy Upadku, biegnie przez Kocierz Moszczanicki. Szosa ta wybudowana została na polecenie cesarza austriackiego Józefa II w latach 1784–88 rękoma więźniów z Wiśnicza i Spielberga w Brnie na Morawach i nosiła wówczas nazwę drogi cesarskiej nr 20. Szosą tą w roku 1805 odbywał podróż do Rycerki hrabia Ludwik de Laveaux. Już wtedy chwalił uroki krajobrazu i roztaczające się z tej drogi widoki. Dziś na przełęczy stoi ośrodek wypoczynkowy z basenem kąpielowym, a na jej północnym stoku zainstalowano wyciąg do dyspozycji narciarzy. Przełęcz Kocierską przecinają popularne szlaki turystyczne, m.in. czerwony z Bielska-Białej, przez Porąbkę i Żar na Łamaną Skałę i Leskowiec, oraz zielony z Porąbki, przez Bukowski Groń na Łamaną Skałę.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich Beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety monitorującej.

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji