"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia

Zapraszamy do składania wniosków/kandydatur do uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” reprezentantów z Gmin: Czernichów, Milówka, Lipowa i Ślemień.

Czytaj więcej
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Walne Zebranie Członków w dniu 25.06.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie Znaku marki …

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Znaku marki Żywiecki Raj nr 1/2024/MŻR   Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” informuje o możliwości składania wniosków o przyznania prawa do użytkowania i posługiwania...

Czytaj więcej

Podsumowanie warsztatów dotyczących cert…

Warsztat szkoleniowy dla podmiotów pretendujących do otrzymania certyfikatu marki Żywiecki Raj. W dniu 24.05.2024 r. w Łodygowicach odbył się pierwszy warsztat szkoleniowy dla podmiotów, ubiegających się o certyfikat marki Żywiecki Raj...

Czytaj więcej

Spotkanie Kapituły Znaku marki Żywiecki …

Spotkanie szkoleniowe dla Kapituły znaku marki Żywiecki Raj. 24.05.2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj” odbyło się szkolenie dla członków Kapituły znaku marki Żywiecki Raj. Podczas spotkania...

Czytaj więcej

 logo LGD Żywiecki Raj

 

 

 

 

 

Informacje dla Wnioskodawców – nabór 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Wymagane dokumenty w ramach naboru nr 1/2023 na przedsięwzięcie Podejmowanie działalności gospodarczej prosimy przygotować wg poniższej instrukcji (usprawni to składanie wniosku):

 

  • wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu,
  • do wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD/pendrive, na których należy zapisać wniosek w wersji edytowalnej Excel, biznesplan, narzędzie pomocnicze – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 do BP,
  • do wniosku należy załączyć dodatkowe dokumenty: Załącznik nr 3 i 4 udostępniony pod ogłoszeniem o naborze tj.: Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru oraz Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną,
  • wykonane kserokopie dokumentów składanych jako załączniki: w celu potwierdzenia za zgodność oryginałów przez pracowników biura konieczne jest okazanie oryginałów tych dokumentów,
  • dokumenty aplikacyjne wraz z załącznikami należy umieścić w skoroszycie papierowym/plastikowym (nie umieszczać poszczególnych dokumentów w koszulkach, nie zszywać),
  • załączniki należy ułożyć zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach”.

 

Informujemy, że składanie wniosków odbędzie się w dniach od 12 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkań, które odbyły się w dniach 15 i 16 marca 2023 r. dla osób zainteresowanych dotacją na podejmowanie działalności gospodarczej: pobierz

 

Zapraszamy na indywidualne konsultacje osoby, które będą miały przygotowane wersje robocze wniosków i biznesplanów. Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu konsultacji kontaktując się z biurem telefonicznie lub mailowo.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług doradczych: 

Regulamin świadczenia usług doradczych

 

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej, informujemy, że aktualny i jedyny obowiązujący wzór wniosku i biznesplanu można pobrać ze strony:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

w punkcie II: Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 

 

Poniżej również informacja o numerze ARiMR niezbędnym dla każdego Wnioskodawcy. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią:

  http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/poradnik-wnioskodawcy/70-numer-identyfikacyjny

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji