"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Światowy Dzień Wody w Żywcu

Światowy Dzień Wody w Żywcu - Mieszkańcy Żywiecczyzny wskazują przeciwdziałanie suszy i powodziom jako priorytet

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do składania ofert na stanowisko: SPECJALISTA DS. ANIMACJI PROJEKTÓW

Czytaj więcej
Drzewa oprószone śniegiem, w tle góry

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

UMOWA RAMOWA na wdrażanie Lokalnej Strat…

W dniu 11 stycznia 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach  odbyło się uroczyste wręczenie podpisanych umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego...

Czytaj więcej

Doposażenie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży pożarnej w mundury oraz instrumenty na 110-lecie działalności – zadanie zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gilowicach. Grantobiorca realizuje zadanie z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Celem z zadania było zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strażackich mundurów reprezentacyjnych oraz poszerzenie nieodpłatnego korzystania z instrumentów Ochotniczej Straży pożarnej w Gilowicach. Zadanie przyczyniło się do realizacji celów LSR poprzez wzmocnienie więzi społecznych i integrowanie społeczności wokół działalności orkiestry, zwiększa konkurencyjność gospodarcza regionu poprzez kultywowanie oferty szeroko rozumianej kultury i tradycji regionu. Projekt pobudził również zaangażowanie grup  defaworyzowanych poprzez zaangażowanie członków orkiestry w życie lokalnej społeczności, pobudzenie działalności kulturalnej, w próby oraz występy, które mają charakter integracyjny.  

Projekt odnosi się do zakresu projektu grantowego tj. zachowanie dziedzictwa lokalnego ponieważ zakup mundurów są częścią lokalnego dziedzictwa i od momentu powstania Orkiestry są traktowane jako charakterystyczny dla tej organizacji. Podkreślają w pozytywny sposób odrębność tej części społeczeństwa, są znakiem identyfikującym członków orkiestry oraz wzmacniającym ich tożsamość. Niegdyś muzyka płynąca z instrumentów dętych towarzyszyła ludziom na każdym etapie życia, dziś orkiestry dęte należą do gatunku zagrożonego wyginięciem. Zakup instrumentów pozwolił zatem na prowadzenie prób i nauki dla nowych członków orkiestry czyli uchronienie przed zapomnieniem dziedzictwa przodków.  

Projekt zrealizował wskaźnik produktu „Liczba organizacji objęta wsparciem”. 

Zakładane działania w ramach projektu:

- zakup instrumentów (saksofon sopranowy, saksofon tenorowy),

- zakup elementów munduru reprezentacyjnego (czapka rogatywka 25 szt., mundur męski, na który składają się marynarka i spodnie 20 kompletów,  koszula 25 szt., sznur i pagony do koszuli  20 kompletów, krawat 20 szt., sznur galowy 20 szt.)

 OSP GILOWICE

OSP GILOWICE 1

OSP GILOWICE 2

OSP GILOWICE 3

Projekt grantowy Inkubator inicjatyw lokalnych realizowany jest w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Plakat informujący o realizacji operacji

INKUBATOR PLAKAT

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji