"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."
Górski potok płynący pośród skał i roślin

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 25 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r. tj. nabór nr 2/2022 w zakresie...

Czytaj więcej

Konferencja LINC 2022

W dniach 21-23 czerwca 2022 r. w miejscowości Loučná nad Desnou w kraju ołomunieckim w Czechach odbyła się konferencja LINC 2022. 

Czytaj więcej
Plakat informujący o II Konferencji Wodnej na Żywiecczyźnie

II Konferencja Wodna na Żywiecczyźnie

Retencja na terenach górskich. II Konferencja Wodna Koalicji Dbamy o wodę odbędzie się 29 czerwca w Żywcu!

Czytaj więcej
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 09…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09 czerwca 2022 r. tj. czwartek o godz. 13.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”. Podczas posiedzenia zostanie dokonana ocena wniosków, które wpłynęły w...

Czytaj więcej
Wschód słońca z widokiem na góry

Zmiana godzin pracy biura Stowarzyszenia…

 Od 1 czerwca 2022 r. następuje zmiana godzin pracy Biura Stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj”  na lata 2023-2027 (LSR) zostanie wypracowana wspólnie i przy udziale lokalnej społeczności, z zachowaniem zasad partycypacji na każdym z etapów tworzenia niniejszego dokumentu.

W celu zapewnienia oddolnego charakteru opracowywanego dokumentu LSR zakłada się szeroką partycypację przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców każdej z gmin wchodzących w skład LGD Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, tj.  czternastu gmin wiejskich powiatu żywieckiego: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka. Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie LSR i koordynację wszystkich prac będzie Zespół Roboczy ds. LSR.

W poszczególnych etapach prac nad LSR planuje się wykorzystać różnorodne metody partycypacji, dla zapewnienia możliwie szerokiego udziału społeczności lokalnej w tworzeniu LSR.

 

Przygotowany został plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2023-2027.

Zrobiliśmy pierwszy poważny krok w kierunku nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027!

W dniu 10.06.2022 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy nr 00023-6934-UM1200023/22 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na wsparcie przygotowawcze - Pobierz

Cieszy fakt, że po raz pierwszy będzie możliwość realizacji strategii wielofunduszowej łączącej środki EFRROW (PROW) oraz EFRR i EFS dzięki czemu będziemy mogli realizować szerszy wachlarz działań na naszym obszarze.

Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w opracowaniu nowej strategii, w ramach której będą mogli Państwo w kolejnych latach aplikować o wsparcie na realizację projektów.

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" nową strategią rozwoju lokalnego planuje objąć obszar czternastu gmin wiejskich powiatu żywieckiego: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

 

 

Niniejsza zakładka dot. działań, jakie Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" będzie podejmować i realizować w trakcie przygotowywania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji