"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj", 23 lipca 2019 r. tj. wtorek o godz. 14.00, dotyczące wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru: Inkubator inicjatyw lokalnych nr 1/2019/G.

Czytaj więcej

"Żywiecki Raj" na Pikniku Para…

9 czerwca 2019 r. - w słoneczne niedzielne popłudnie "Żywiecki Raj" promował swoje działania na V Pikniku Parafialnym organizowanym przez Parafie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim. 100 osób...

Czytaj więcej

Relacja z wydarzeń realizowanych z …

To był intensywny weekend dla "Żywieckiego Raju"! W ramach swojego stoiska na Pikniku z okazji Dnia Dziecka w Łodygowicach LGD "Żywiecki Raj" przygotowało degustacje miodów tradycyjnych Ziemi Żywieckiej, krzyżówkę z nagrodami...

Czytaj więcej

Dzień Dziecka z "Żywieckim Rajem…

Zapraszamy w dniu 2 czerwca 2019 r. na boisko LKS "Słowian" w Łodygowicach na imprezę z okazji Dnia Dziecka!

Czytaj więcej

Uwaga!!! Nowe Granty, spotkanie 16 maja …

Spotkanie dla podmiotów zainteresowanych realizacją zadań w ramach projektów grantowych

Czytaj więcej

Z inicjatywy Posła Kazimierza Matusznego w dniach 11 oraz 12 marca br. w Milówce miało miejsce posiedzenie Podkomisji Stałej do Spraw Wykorzystania Środków Pochodzących z Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Minister Stanisław Szwed oraz Posłowie Izabela Kloc, Agata Borowiec, Kazimierz Gołojuch, Lech Kołakowski oraz Maciej Masłowski.

Na spotkaniu w Milówce omawiano możliwości wykorzystania regionalnego potencjału. Swój punkt widzenia przedstawili samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji regionalnych.

Tematami spotkania były:

  • promocja i wdrażanie systemów jakości żywności w ramach programu PROW z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz krajowych w województwie śląskim,
  • rozwój turystyki w regionie Karpat,
  • realizacja Strategii Karpackiej.

Przedstawiciel Powiatu Żywieckiego zaprezentował wybrane projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej a po przerwie Program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG Va Polska – Słowacja 2014 - 2020.

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, Stanisław Pawlus przedstawił wykorzystanie środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 i 2014-2020. Zostało omówine również podejście wielosektorowe LEADER, czyli jedno z działań, które realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Zostały również omówione prace nad projektem „Marka turystyczna „Żywiecki Raj”. 26 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach odbędzie się konferencja podsumowująca działania. Rezultaty prac nawiązują do dobrych praktyk w zakresie kreowania marki turystycznej, doświadczeń związanych z tworzeniem terytorialnych produktów turystycznych oraz trendów kształtujących rynek turystyczny w Polsce. Na konferencji zostanie przedstawiona nowopowstała identyfikacja wizualna wraz z logotypem jako najważniejszy efekt realizacji projektu. Dodatkowo podczas trwania wydarzenia zostaną zaprezentowane perspektywy rozwijania turystyki w mikroregionie Żywieckiego Raju. Warto również podkreślić, że na konferencji zostanie podpisany list inicjujący pogłębienie współpracy na rzecz wspólnego wzmacniania potencjału obszaru LGD.

 

Uczestnicy podkreślali, że spotkanie odbywające się w interdyscyplanarnym gronie, umożliwiło spojrzenie na te same kwestie z różnego punktu widzenia i pozwoliło wyciągnąć konstruktywne wnioski. Stowarzyszenie - LGD Żywiecki Raj" dziękuje za możliwość wzięcia udziału w posiedzeniu Podkomisji.

 

Więcej informacji i galeria zdjęć - www.zywiec.powiat.pl

 

 

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji